top of page

קורס חד יומי לכתיבת פרוטוקול ודו"ח ניסויים קליניים

13-04-2020

הקורס מיועד לאנשי תעשיית הביוטק והפארמה ויחולק לשני חלקים: בתחילת היום נדבר על כתיבת פרוטוקולים לניסויים קליניים ובחלקו השני של היום נדון בכל האספקטים של כתיבת הדו"ח המסכם.

ההסתדרות הרפואית בישראל סדנה לכתיבת מאמרים מדעיים באנגלית

04-03-2018

זו סדנה בת ארבעה מפגשים של שעתיים המתמקדת בכתיבת מאמרים לפרסום בעיתונים מדעיים. הסדנה מיועדת לרופאים חברי הר"י.

לפרטים נוספים ולתאריכים של המפגשים הנוספים של הסדנה, נא לפנות למחלקת שירות של הר"י על ידי לחיצה על הכפתור.

Please reload

bottom of page