top of page

כתיבת מאמרים רפואיים

אם יש לך תוצאות של מחקר קליני או ביורפואי אבל אין לך זמן לכתוב את המאמר, זה הפיתרון עבורך!

לאחר שנערוך שיחה מעמיקה בנושא המחקר ותוצאותיו, אקח את הנתונים ואת מאמרי המקור שכבר אספת ואכתוב עבורך את המאמר.

כתיבת מאמרים מדעיים

אם יש לך תוצאות של מחקר בתחום מדעי החיים אבל אין לך זמן לכתוב את המאמר, זה הפיתרון עבורך!

לאחר שנערוך שיחה מעמיקה בנושא המחקר ותוצאותיו, אקח את הנתונים ואת מאמרי המקור שכבר אספת ואכתוב עבורך את המאמר.

עריכת מאמרים

אם יש בידך מאמר כתוב, אוכל לערוך אותו עבורך.

שירותי העריכה המוצעים:

  • ביקורת מדעית על התוכן

  • עריכה והגהה של אנגלית 

  • עמידה בהוראות למחברים של העיתון

פרוטוקולים ודוחות של ניסויים קליניים

אני כותבת ועורכת מדעית עתירת ניסיון. יש לי ניסיון בכתיבה של פרוטוקולים ודוחות של ניסויים קליניים עבור חברות פארמה, ביוטק ואמ"ר. בנוסף, אני כותבת פרקים קליניים בIB, ומסמכי סיכום להגשות רגולטוריות (ISS, ISE, SCS, SCE) תוך הקפדה על עמידה בהוראות ICH והנחיות נוספות.

Please reload

bottom of page