top of page

התמודדות עם תשובות ממערכות של כתבי עת מדעיים

הסוג הראשון, "קבלה מיידית" כמעט ואינו מתקיים. לכל איש מקצוע בתחומי המדע והרפואה דגשים משלו, והסיכוי שקבוצה של שלושה מבקרים תסכים עם קבוצת הכותבים באופן מוחלט הן על המהות המדעית והן על הניסוחים הכתובים נמוך מאוד. לכן, תמיד יש צורך להכין מראש רשימה מדורגת של יעדי הגשה ולא להסתפק ביעד הגשה יחיד.

ישנן שתי סיטואציות עיקריות שגורמות לכתב עת לדחות מאמר מבלי לאפשר לכותבים לתקן ולהגיש מחדש: הראשונה – המבקרים חושבים שהמאמר אינו נופל בתוך תחומי העניין של כתב העת והשנייה – המבקרים חושבים שרמת העבודה אינה מספקת עבור כתב העת. כאשר סיבת הדחייה היא חוסר התאמה בין נושא המחקר ותחומי העניין של כתב העת, כנראה שאין הרבה טעם להתווכח, ועדיף להשקיע את הזמן והמאמצים בהגשה לכתב עת אחר, מבלי לשנות את המאמר באופן מהותי. אם הסיבה היא אי שביעות רצון מרמת העבודה, כדאי מאוד לעבור על הערות המבקרים באופן מפורט ולהבין מה לא מצא חן בעיניהם. חשוב להשתמש בהערותיהם כדי לשפר את המאמר לפני שמגישים לכתב עת אחר, גם אם הוא מדורג נמוך יותר.

עורכי עיתונים שהתראיינו לעיתון הגארדיאן האנגלי, עודדו כותבים המקבלים תשובות מהסוגים של "דרושים תיקונים" לשפר ולהגיש מחדש. מנסיוני, היקף השינויים הנדרשים צריך להוות גורם משמעותי בהחלטה האם לבצע אותם. כאשר הדגשים של המבקרים הם בנושאי הכתיבה, דרך הצגת התוצאות, נקודות בדיון וכיו"ב, קל יחסית לתקן ולהגיש מחדש. במצבים כאלה אפשר לפעמים להיעזר בעמית בכיר יותר או איש מקצוע שפרסם בנושאים דומים כדי להרחיב את טווח קריאת הרקע או להעמיק את הדיון.

כאשר המבקרים מבקשים תוצאות נוספות, יש צורך לבדוק באיזו קלות ניתן להשיג אותן ולהעריך כמה משאבים וזמן יידרשו על מנת לעבות את המאמר לפי המלצת המבקרים. האם המדובר בניתוח חדש של נתונים שכבר קיימים בידי? האם עלי להשיג נתונים חדשים? האם יש לי או לשותפי לכתיבה גישה למקורות המידע הנדרשים להשגת הנתונים הנוספים? לדוגמא, כאשר המדובר בניסוי קליני, האם יש גישה לתיקים הרפואיים של המשתתפים? האם קיימת אפשרות לבקש מהמשתתפים להגיע למפגש מחקר נוסף על מנת להשיג נתונים נוספים? האם עלולה להיות מגבלה אתית על הפעולות שיידרשו כדי להשיג את הנתונים הנוספים?

גם אם ההחלטה שתתקבל היא הגשה לכתב עת אחר, חשוב מאוד לעבור על כל ההערות של המבקרים, להבין אותן, ולראות כיצד ניתן לשפר את המאמר על מנת להגדיל את הסיכוי שהוא יתקבל ביעד ההגשה הבא. לפעמים, אפשר ליישם רק חלק מההערות של המבקרים לפני ההגשה לכתב עת אלטרנטיבי. חשוב מאוד לזכור שמובילי דיעה בתחום מחקרי מסויים הם מעטים וישנו סיכוי שבעקבות הגשה לכתב עת אחר, המאמר יגיע בחזרה לאותו המבקר. במצב כזה, הגשה של המאמר ללא כל שינוי מהותי עלולה לעורר התנגדות אצל המבקר ולגרום לו לדחות את המאמר.

דגשים לבנייה נכונה של הגשה חוזרת – בפוסט הבא.

פוסטים שאולי יעניינו אותך 
פוסטים אחרונים
חיפוש תגיות
No tags yet.
התחבר
  • LinkedIn Long Shadow
bottom of page